Lớp học hạnh phúc là lớp học được xây lên từ trái tim biết cho đi yêu thương và sẽ nhận được quả ngọt từ sự yêu thương đó. Và chúng em có thể khẳng định, điều quan trọng nhất để tạo nên một lớp học hạnh phúc chính là sự yêu thương. Chỉ có yêu thương hết mình thì mới tạo nên hạnh phúc. Chỉ có yêu thương, thầy cô mới tạo ra môi trường an toàn cho học sinh. Chỉ yêu thương, thầy cô mới đủ tầm và tâm để tìm ra điểm khác biệt của mỗi học sinh và tạo động lực cho các thế hệ học trò phát triển.