Điều kiện, môi trường học tập an toàn cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để xây dựng nên một lớp học hạnh phúc. Sự an toàn được hiểu cả về mặt thể chất và tinh thần. Học sinh đến lớp được học trong một không gian lớp học thân thiện, gần gũi với thiên nhiên; lớp học được sắp xếp gọn gàng, khoa học, đủ tiện nghi cần thiết; giờ thực hành có phòng chức năng đạt tiêu chuẩn…là lớp học an toàn. Không chỉ vậy, an toàn còn thể hiện ở việc học sinh đến trường luôn được bảo vệ, không có bạo lực, không bị xâm hại, không có các tệ nạn xã hội. Mỗi khi đến trường là như về chính ngôi nhà thân yêu của mình.