- Vai trò: Đảm bảo cho học sinh được trải nghiệm các thí nghiệm cụ thể và an toàn về các môn Lý, Hóa, Sinh….

- Biểu hiện:

+ Học sinh được trải nghiệm thực tế sau khi học lý thuyết.

+ Những giờ thực hành tiến hành ở phòng chức năng.

+ Có đủ dụng cụ, thiết bị dạy học đặc thù, an toàn.

- Học sinh chúng ta cần làm gì?

+ Thực hành nghiêm túc theo hướng dẫn của thầy cô.

+ Thu dọn vệ sinh sạch sẽ, sắp xếp các dụng cụ gọn gàng sau khi thực hành.