+ Bên cạnh việc lưu tâm truyền thụ kiến thức, kĩ năng, thái độ cho học sinh, thầy cô còn chú trọng giáo dục cảm xúc cho chúng em. Mọi cảm xúc riêng biệt của thầy cô và chúng em được tôn trọng, chứ không bị áp đặt một cách máy móc, rập khuôn theo phương pháp xưa cũ lỗi thời, lạc hậu.

+ Chúng em không chỉ tiếp thu kiến thức, mà còn được vui chơi, giải trí, tự do thể hiện tư duy, năng lực cá nhân và kỹ năng sáng tạo theo đúng tâm sinh lý lứa tuổi của mình.

+ Chúng em được thầy cô tôn trọng sự khác biệt về sở thích, về năng lực, về ước mơ…

+ Thầy cô thấu hiểu, chia sẻ sự khó khăn và hỗ trợ mọi phương diện, không còn bị áp lực về điểm số, về thành tích học tập, về các phong trào thi đua mang

tính hình thức.

+ Nhà trường vận dụng nhịp nhàng các phương pháp trực quan, nghe nhìn, vận động, tương tác và kiến tạo, nhằm mang lại môi trường học tập tự nhiên, tôn trọng sự đa dạng, mong muốn của mỗi bạn học sinh.